Wycena znaków towarowych

Po 10 latach prawo ochronne na znak towarowy wygasa. W naszym kraju istnieje jeszcze coś takiego jak 2 letni czas karencji. Ustawodawca daje wtedy zapominalskim przedsiębiorcom pierwszeństwo do ponownego zgłoszenia znaku. Po wygaśnięciu ochrony może się jednak pojawić problem z powtórną rejestracją. Pamiętaj, że od 2004 r. jesteśmy częścią UE. Od tego czasu na naszym terytorium obowiązuje również ochrona znaków wspólnotowych. Czasami zdarza się, że przedsiębiorca nie ma już możliwości ponownej rejestracji znaku i niezbędna jest wycena znaku towarowego. Poddając rejestracji w 2003 r. znak wspólnotowy nie był dla nas kolizją. Kiedy staliśmy się częścią UE ochrona znaku wspólnotowego objęła nasz kraj. Tym samym od roku 2004 do 2013 obowiązywały równolegle dwa prawa ochronne. Jeżeli jednak nie przedłużyłeś ochrony swojego znaku to ponowna rejestracja będzie już niemożliwa.